Om Hjärterum

Hjärterum är en verksamhet inom Räddningsmissionen som verkar för att minska den strukturella hemlösheten i Göteborg. Genom Hjärterum kan privatpersoner och fastighetsägare hyra ut allt från ett rum till ett fritidshus eller källare i andrahand - tryggt och säkert, då Räddningsmissionen står på kontraktet. Hjärterum matchar sedan tillsammans med hyresvärden boendet med enskilda individer och familjer som har svårt att hitta boende på annat sätt.

Vad är strukturell hemlöshet?

Hjärterum hjälper människor som är i eller på väg till strukturell hemlöshet att få en plats att kalla hem. Strukturell hemlöshet beror på att strukturen i samhället gör att det saknas bostäder - hemlösheten är helt enkelt orsakad av bostadsbrist. Människor i strukturell hemlöshet är ofta självständiga personer med jobb eller annan sysselsättning som av olika anledningar har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Det kan bero på att man till exempel saknar ett socialt nätverk, fått en betalningsanmärkning eller inte har ködagar på Boplats.

I Göteborg räknar man att en tredjedel av de som lever i hemlöshet tillhör den här gruppen. Till skillnad från människor i social hemlöshet lider de inte av till exempel missbruk eller psykisk ohälsa. Personer och familjer i strukturell hemlöshet har idag inte samma rätt att få hjälp av socialtjänsten för att hitta ett boende som de som lider av social hemlöshet.

Det är här vi på Hjärterum kommer in. Vår vision har sedan vi startade år 2017 varit att ta vara på outnyttjad boyta runt om i staden och på så vis ge fler chansen att få skapa sig ett hem. Genom att hyra ut via oss är du med och minskar den strukturella hemlösheten i Göteborg.

Vilka är hyresgästerna?

Hjärterum hjälper enskilda individer och familjer som har svårt att hitta boende på annat sätt. Som antingen lever i strukturell hemlöshet eller riskerar att hamna i strukturell hemlöshet.

Våra hyresgäster är självständiga personer som kan ta hand om sig själva. De söker ett boende med lugn och ro för att till exempel kunna sköta sin utbildning eller skapa en trygg plats för sin familj.

Strukturellt hemlösa barnfamiljer
Strukturellt hemlösa barnfamiljer är familjer som av olika anledningar inte kan ta sig in på bostadsmarknaden. Det kan till exempel vara orsakat av en skilsmässa, att man är ny i Sverige, eller betalningsanmärkningar som gör att man inte får ett hyreskontrakt.

Alla barn har enligt barnkonventionen, som nu är lag i Sverige, rätt till ett hem. Barn förtjänar trygghet och stabilitet under sin uppväxt. Trots detta lever 597 barn i Göteborg i akut hemlöshet. Barnfamiljerna lever inte på gatan utan bor trångt och med andra på olika kollektiva boenden runt om i staden. Familjerna får ständigt flytta runt vilket skapar oro och otrygghet hos barnen och deras familjer. Genom Hjärterum kan dessa familjer få hjälp till ett eget boende. Istället för att förflyttas mellan olika kollektiva boenden kan familjerna få en plats att kalla hem där familjen kan få landa.

Hur funkar det?

Genom Hjärterum kan privatpersoner hyra ut outnyttjad boyta i andrahand, tryggt och säkert, då Räddningsmissionen står på kontraktet. Hjärterum matchar sedan boendet med enskilda individer och familjer som har svårt att hitta boende på annat sätt. Läs mer här