Myndigheter & företag

På denna sida finner du information om hur du som myndighet eller företag kan hjälpa människor i behov via Hjärterum.

För myndigheter

Hjärterum är en verksamhet genom Räddningsmissionen som verkar för att minska hemlösheten i Göteborg. Hjärterum hjälper personer som befinner sig i strukturell hemlöshet. För att få ett boende genom Hjärterum behöver personen uppfylla vissa kriterier. Som hyresgäst hos Hjärterum ska personen vara självständig och inte lida av exempelvis missbruk eller psykisk ohälsa. Läs mer om det här.

Räddningsmissionen har många andra verksamheter där du som socialsekreterare kan placera dina klienter som behöver stöd. Läs mer om det här på Räddningsmissionens hemsida.

Som idéburen aktör så är vi inte vinstdrivande utan eventuellt överskott går tillbaka till verksamheterna som Räddningsmissionen bedriver. Räddningsmissionen har bred kompetens kring olika frågor och ett mervärde som man får av att placera hos oss är den samlade kompetens som finns. Exempel på detta är att vid placeringens upphörande kan individerna erbjudas ett boende via Hjärterum för kunna ta nästa steg i livet.

För företag och fastighetsägare

Vill du ha en trygg hyresgäst som alltid betalar hyran i tid och samtidigt vara med och göra skillnad? Hjärterum startade år 2017 som ett samverkansprojekt mellan Räddningsmissionen, Boplats Göteborg och Göteborgs Stads fastighetskontor, med målsättningen att motverka hemlösheten i Göteborg. Idag är det enbart Räddningsmissionen som står bakom Hjärterum även om vi fortsatt har ett gott samarbete med staden.

Privatpersoner och fastighetsägare får möjligheten att hyra ut till människor som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden där Räddningsmissionen står på kontraktet. Räddningsmissionen fungerar som en mellanhyresvärd och stöd genom hela hyresprocessen för att skapa trygghet för bägge parter och är även en garant för hyran. I dagsläget har vi ordnat boende till drygt 450 personer.

Vi söker nu fler hyresvärdar och fastighetsägare att samarbeta med för att tillsammans vända trenden med den stigande hemlösheten. Är du intresserad av att hyra ut och samtidigt hjälpa någon som längtar efter en plats att kalla hem, tveka inte att höra av dig till oss!

Att hyra ut via Hjärterum innebär för dig som fastighetsägare/hyresvärd:
• Vi erbjuder en trygg uthyrningslösning. Räddningsmissionen blir mellanhyresvärd och den juridiska personen på kontraktet.
• Vi matchar hyresgäst med lämpligt boende i varje enskilt fall.
• Vi avskriver oss besittningsrätten om möjligt
• Vi finns med under hela uthyrningsperioden.
• Vi erbjuder ett sätt för er att bidra till ett hållbart samhällsbygge.