Jag söker
bostad

För dig som söker boende.
På denna sida får du reda på hur du går tillväga för att söka boende via oss.

Tillhör jag målgruppen?

Behöver du någonstans att bo? Hos Hjärterum kan du söka boende om du befinner dig i hemlöshet eller är på väg att bli hemlös.

För att kunna hyra genom Hjärterum behöver du uppfylla följande krav

· Du behöver ha uppehållstillstånd i Sverige.
· Du får inte ha ett aktivt missbruk.
· Inte lida av psykisk ohälsa som kräver vård/stöd i boendet.
· Du ska kunna bo inom Göteborgs kommuns gränser.
· Du behöver kunna ge referenser.
· Du ska ha möjlighet att betala din hyra genom lön, bidrag eller etableringsersättning (jobbintyg, studieintyg alternativt intyg från handläggare ska uppvisas).

Gå till vanliga frågor

Så här går processen till

Denna process kan ta olika lång tid och vi kan inte lova att vi kommer kunna hjälpa alla.

Det handlar inte om kötid utan hur lämpad man är och individuella matchningar.
Även efter kontraktet är påskrivet finns vi på Hjärterum med och ser till att allt går bra under hela hyresprocessen.

Fyll i kontaktformuläret nedan och skicka in din ansökan om boende.