Om Hjärterum.

Hjärterum är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Räddningsmission, Boplats Göteborg och Göteborgs Stad, med målsättningen att erbjuda de nya göteborgare som flytt från ett annat land en boendelösning. Vi söker dig som vill bidra till att minska bostadsbristen, samtidigt som du hjälper en medmänniska att komma igång med sitt liv i Sverige. Hjärterum står som garant för att du får en marknadsmässig hyra och att alla parter känner sig trygga.

Hjärterum hyr ut till individer och familjer som:

  • har blivit anvisade till Göteborg eller Öckerö kommun
  • bor på någon av kommunens kollektiva anläggningar eller i ett tillfälligt boende.
  • har uppehållstillstånd att stanna i Sverige
  • studerar eller jobbar